Tehniskā daļa

Tehnisko pakalpojumu daļa veic ne tikai minētos metināšanas darbus, bet arī inženierkomunikāciju izbūvi (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija), pastāv tehnikas nomas iespējas.