Objekti 

 

2015.gads

 • NBS ZS 35.NB bāzes rekonstrukcija "Azurgi", Litavnieki, Preiļu pagastā, Preiļu novadā. Periods 17.09.2014. – 
 • Sadarbībā ar ASV Speciālo uzdevumu Virspavēlniecību Eiropā objekts   “Administratīvās ēkas būvniecība NBS SUV bāzē Dzintara ielā 63, Rīgā”. Periods 18.05.2015.-
 • Barkavas profesionālās vidusskolas mācību, dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana" Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads. Periods  17.04.2015.-29.05.2015.
 • NBS Kājnieku skolas Kazarmas ēkas Nr.001, vienkāršotā renovācija Lāčplēša ielā 1, Alūksne. Periods 27.05.2015.-
 • Apes novada PII "Vāverīte" piebūves būvniecība Pasta ielā 25, Apē, Apes novadā, LV-4337. Periods  01.06.2015.-

 

2014.gads

 • Stāķu sporta halles renovācijas darbi Stāķi 26, Stāķos, Stradu pagasts, Gulbenes novads. Periods  21.08.2014.-15.12.2014.
 • Ogres skolas jumta nomaiņa Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads. Periods 07.05.2014.-28.08.2014.
 • Administratīvās ēkas rekonstrukcijas darbi veikala ierīkošanai Brīvības ielā 4, Preiļi, Preiļu novads.

 • Gulbenes bibliotēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā O.Kalpaka iela 60a, Gulbene.

 • Šķidrmēslu krātuves izbūves darbi objektā "Veckurmji" un "Muilēnu ferma", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads.
 • Tilžas vidusskolas renovācija, projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas vidusskolā" ietvaros.

 • Gulbenes vidusskolas renovācijas darbi Skolas ielā 12, Gulbenes pilsētā, Gulbenes novadā.
 • Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" renovācijas darbi, Nākotnes ielā 4, Gulbenes pilsētā, Gulbenes novadā.

 

2013.gads

 • Tehnikas novietnes būvniecība un saimniecības ēkas rekonstrukcija "Ozolkalnos" un lauksaimniecīibas šķūņa rekonstrukcija "Gata Graudiņa saimniecībā" Daukstu pagasts, Gulbenes novads. 01.2013.- 12.2013.
 • Remonta darbnīcu “Ražotne" būvniecības darbi Kultūras ielā 23, Zilaiskalns, Kocēnu novads. 06.2013. - 12.2013.
 • Kompleksi risinājumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai Balvu pirmskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis" Daugavpils iela 59, Balvi. 04.2013.-08.2013.

 • Mazumtirdzniecības veikala rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Būvprojektu "Mazumtirdzniecības veikals Cēsu ielā 2a, Raunā, Raunas novadā, LV-4131. 06.2013.-11.2013.

 

 

2012.gads

 • Šķūņa rekonstrukcijas darbi "Dālderos", Stradu pagasts, Gulbenes novads. 04.2012.-06.2012.
 • Garāžu boksa jaunbūve Brīvības iela 42, Gulbene 04.2012.- 11.2012.
 • Projekta "Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija" rekonstrukcijas būvdarbus "Kalnagravās 1" Sarkaņu pagasts, Madonas novads
  06.2012.-03.2013.
 • Govju kūts un mēslu krātuves izbūve "Alsupes" Tirzas pagasts, Gulbenes novads. 10.2012.-12.2013.
 • Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas ēkas remontu, Baltinavas novads, Punduri. 09.2012.-11.2012.
 • Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcijas būvdarbi objektā "Kultūras nams",Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads. 12.2012.- 10.2013 .

 

 

2011.gads

 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Balvu Amatniecības vidusskolā un Balvu pamatskolā, Vidzemes ielā 26 un Partizānu ielā 16, Balvi
 • Līgo pagasta kultūras nama pagrabtelpas rekonstrukcija "Jaunstukmaņi", Līgo pagasts, Gulbenes novads
 • Novietnes Lācīši-1" rekonstrukcija slaucamo govju turēšanai "Lāči-1", Galgauskas pagasts, Gulbenes novad
 • Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana "Kokles", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads
 • Noliktavas būvniecība "Kļavkalnos 1-1", Beļavas pagasts, Gulbenes novads
 • Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un aprīkošana "Pagastnams", Galgauskas pagasts, Gulbenes novads
 • Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas būvdarbi Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads
 • Jauniešu centra "Bāze" rekonstrukcija Brīvības ielā 22, Gulbene, Gulbenes novads 

 

 

2010.gads 

 • Lauksaimniecības nojumes būvniecība "Lapenieki-1, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 • Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Balvu Amatniecības vidusskolā Vidzemes 26, Balvi, Balvu novads
 • Gulbenes pilsētas kultūras centra renovācija O.Kalpaka ielā 60, Gulbene
 • Kūdras produktu ražotnes Nordtorf fabrikas Cesvaine būvniecība saskaņā ar projektu "Leiņos",Cesvaines lauku teritorijā, Cesvaines novads
 • Sveķu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana Adulienā, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
 • Balvu 2.pamatskolas Balvos, Partizānu ielā 16 renovācijas darbi
 • Egļukalna estrādes rekonstrukcija "Egļukalns", Gaujienas pagasts, Apes novads
 • Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā Kļavu ielā 2, Dzelzavas pagasts,Madonas novads

 

 

2009.gads 

 • Beļavas pagasta padomes administratīvās ēkas rekonstrukcija Avotu ielā 2, Beļava, Gulbenes novads
 • Labiekārtojuma projekts Sveķu speciālā internātpamatskolā 2.kārta, Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads
 • Jaunpiebalgas vidusskolas ēkas renovācija Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga.
 • Balvu novada Tilžas internātpamatskolas internāta ēkas un skolas telpu renovācija Pārupes ielā 4, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads
 • Brīvā laika pavadīšanas, saieta nama "Kāre" Dzelzavas pils "Liepās" rekonstrukcija, Kļavu iela 4, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
 • Jauniešu iniciatīvas centra ēkas rekonstrukcija Rīgas ielā 18, Lejasciems, Gulbenes novads
 • Vasaras brīvdabas estrādes būvniecības darbi Alsviķos, Alūksnes novadā
 • Keramikas suvenīru ražotnes izveidošana” (ēkas rekonstrukcija un apdare, ēkas inženierkomunikāciju izveide) Brīvības ielā 8, Gulbene
 • “Vecgulbenes Muižas muzeja renovācija (muzeja ēkas – darbnīcas renovācija) Brīvības ielā 22, Gulbene
 • Vispārceltnieciskie darbi biogāzes rūpnīcas un koģenerācijas stacijas izveide “Cemeri”, Litenes pagasts, Gulbenes novads